Pro vytvoření faktury vydané je nejprve potřeba otevřít agendu Vydané faktury. Toho docílíme jedním ze dvou způsobů:

  • otevřením agendy z hlavní lišty 
  • otevřením launchpadu všech agend

Po otevření přehledu vydaných faktur vyberte v pravém horním rohu tlačítko Nový.
Otevře se nový formulář pro vytvoření faktury s vyplněnými poli Typ dokladu,  Vystaveno, Splatnost a Datum zdaň. plnění.
V dalších možnostech najdeme 7 kategorií a množství dalších polí:

  • Cenová rekapitulace
  •  Kontakt
  • Texty: úvodní a závěrečný text 
  • Účtování: datum zaúčtování, stát DPH, účet MD, účet DAL, stav úhrady a možnosti řádku DPH 
  • Symboly: variabilní symbol, konstantní symbol, specifický symbol 
  • Ostatní: zodpovědná osoba, stav mailu, číslo došlé 
  • Vše dohromady 

Pokud potřebujete vyplnit středisko, jehož políčko ale na faktuře nevidíte, je potřeba střediska zapnout v nastavení. Jak toto udělat je uvedeno v samostatném článku.

Pod formulářem pro hlavičku a doplňující informace můžete vyplnit jednotlivé řádky faktury, přidat nebo odebrat řádky a přidat soubory.

Pro uložení stačí kliknout na tlačítko Uložit, pro více možností uložení klikněte na šipku vedle hlavního tlačítka- zde si můete vybrat mezi Uložit, Uložit a nový, Uložit a odeslat a Uložit a kopie.

Pokud se chcete vrátit zpět na agendu Faktur, klikněte na Zavřít. Dostanete možnost buď nově vytvořenou fakturu zavřít bez jejího vytvoření nebo se k ním vrátit zpět.

Našli jste odpověď?