Standardně jsou sloupce v seznamech nastaveny pro co největší praktičnost a přehlednost. Pokud ale chcete některé sloupce odebrat nebo přidat, návod je jednoduchý.

Ve zvoleném seznamu klikněte na tlačítko Nastavení v pravém dolním rohu.
Otevře se seznam všech dostupných sloupců- Aktivní sloupce mají tlačítko napravo v pravé pozici a jsou modré, nekativní jsou pak v levé pozici a šedé. Ve sloupcích je možné hledat pomocí vyhledávacího pole v horní čási seznamu.

Po vybrání sloupců nezapomeňte nové nastavení uložit.

Pro změnu pořadí zobrazovaných sloupců klikněte na sloupec, jehož umístění si přejete změnit, klik neuvolňujte a sloupec přetáhněte na preferovanou pozici.

Našli jste odpověď?