Pokud firma prodává tzv. do mínusu, tedy vystavuje faktury i v případě, že zboží není na skladě a generují se požadavky na výdej, je potřeba nejlépe při každém příjmu, v menu Nástroje, spustit Aktualizaci požadavků na výdej, aby se stav skladu vyrovnal.

Vždy na konci roku je nutné zkontrolovat stav požadavků na výdej, např. v menu Zboží - Skladové karty, zde spustíte funkci Stav k datu a ve sloupci Požadavky vidíme, kolik máme vygenerovaných požadavků na výdej a ve sloupci Stav zásob v MJ s požadavky vidíme, kolik požadavků nemůžeme uspokojit s ohledem na aktuální stav zásob. Dle toho je poté nezbytné vytvořit příjemku na minimálně přesný počet chybějících kusů a následně spustit Aktualizaci požadavků na výdej, aby byl k 31.12. stav skladu 0 nebo více.

Tento krok je nezbytný proto, že požadavky na výdej, z daného účetního období, není možné uspokojit v období následujícím. Pokud bychom tedy provedli uzávěrku s nevypořádanými požadavky na výdej, uvidíme nesprávný stav skladu a faktura, ve které vznikl požadavek na výdej nebude nikdy vydána ze skladu. 

Našli jste odpověď?