Pomocí API můžete do inventury přidat ceníkové položky s jejich stavem. V POST requestu zašlete kód ceníkové položky, reálné množství na skladě a identifikaci inventury, do které chcete položky přidat.

POST request zašlete na adresu server:port/c/firma/inventura-polozka.xml

Příklad XML:

<winstrom>
<inventura-polozka>
<cenik>code:TRIKO123</cenik> // ceníková položka
<mnozmjreal>157</mnozmjreal> // reálný stav skladu
<inventura>3</inventura> // ID inventury
</inventura-polozka>
</winstrom>

__________________________________________________________________

Může se hodit

Podrobný popis Inventury ve FlexiBee

Našli jste odpověď?