QR kód standaradně obsahuje pole:
Číslo účtu (ACC)
Částku (AM)
Měnu (CC)
Variabilní symbol (X-VS)
Název firmy (RN)
Popis (MSG)

Našli jste odpověď?