Pokud chceme vyfakturovat více objednávek najednou, zaškrtneme na objednávkách pole "fakturovat souhrnně". Po zadání výdejek je možné vytvořit faktury zaškrtnutím jednotlivých objednávek, které chceme vyfakturovat a přes Služby nebo pravé tlačítko - "Vytvořit vydanou fakturu". Tato funkce netvoří souhrnnou fakturu, ale pro každou objednávku vytvoří fakturu zvlášť. Pokud bychom potřebovali objednávky vyfakturovat jednou fakturou, museli bychom tak učinit přes hromadnou fakturaci výdejek. 

Našli jste odpověď?