Ve Flexi se do výpočtu zákonného pojištění odpovědnosti od Kooperativy nedotahují odměny z dohod a odměny statutárních orgánů.

Pojištění za dohody je tedy potřeba k výsledné částce připočíst ručně.

Odměny statutárních orgánů mají výjimku a do pojištění se nepočítají vůbec.

Podrobné informace zde: https://www.koop.cz/pojisteni/pojisteni-odpovednosti/zakonne-pojisteni-odpovednosti-zamestnavatele

Pozor: V případě, že některý ze zaměstnanců překročí maximální vyměřovací základ pro výpočet sociálního pojištění, je potřeba zákonné pojištění spočíst ručně. Do výpočtu se totiž počítá základ čtvrtletního pojistného pro sociální pojištění, na zákonné pojištění se však omezení maximálního vyměřovacího základu nevztahuje.

Našli jste odpověď?