Kód činnosti (ELDP) lze nastavit v modulu Personalistika, záložka Pracovní poměr, Kód ELDP. Při vyplnění tohoto pole se kód zobrazí v evidenčním listu. 

Našli jste odpověď?