Pro výpočet je zapotřebí vyplnění hodnoty "Promile pro výpočet zákonného pojištění" v nastavení firmy (Firma -> Nastavení -> Moduly -> Zaměstanci -> Ostatní).

Při výběru čtvrtletí, za které je potřeba provést výpočet, je nutné uvést vždy čtvrtletí nadcházející. Např. tedy v případě potřeby výpočtu zákonného pojištění za 3. čtvrtletí vybereme 4. čtvrtletí (výpočet proběhně vždy za uplynulé, v tomto případě za 3. čtvrtletí).

Našli jste odpověď?