Flexibee v současné době nepodporuje u jednoho zaměstnance dvě dohody o provedení práce. Funguje souběh různých pracovních poměrů, ale bohužel ne dvou DPP. Je možné je v personalistice zadat, ale poté je nutné kontrolovat, zda součet obou dohod nepřesáhl 10 000 Kč. Flexibee dohody nesčítá, nad tento limit tedy není vypočteno pojištění a je nutné je manuálně doplnit. 

Našli jste odpověď?