Výrobní čísla je možné s naskladňováním rovnou i vytvářet.

Příklad:

<winstrom version="1.0">
    <skladovy-pohyb>
        <typDokl>code:STANDARD</typDokl>
        <typpohybuk showas="Input">typPohybu.prijem</typpohybuk>
        <kod>TESTICEKKK</kod>
        <sklad>code:PLZEN</sklad>
        <skladovePolozky>
            <skladovy-pohyb-polozka>
                <cenik>code:NIKON</cenik>
                <mnozMj>2</mnozMj>
                <vyrobniCislaPrijata>
                    <vyrobni-cislo>                          //pro již vytvořené výrobní číslo
                        <kod>4156156</kod>                                                
                        <vyrobnicislohlav showas="Pan1">1</vyrobnicislohlav>
                    </vyrobni-cislo>
                    <vyrobni-cislo>                          // vytvoří nové výrobní číslo
                        <kod>145144</kod>
                    </vyrobni-cislo>
                </vyrobniCislaPrijata>
            </skladovy-pohyb-polozka>
        </skladovePolozky>
    </skladovy-pohyb>
</winstrom>

Našli jste odpověď?