Podmínky pro načtení do příkazu jsou následující:

- není zaškrtlý "Zákaz proplacení" (je vidět jen na FAP, ZAV)

- BÚ na faktuře se shoduje s BÚ na příkazu

- částka celkem > 0 a zároveň se jedná o modul FAP, ZAV nebo částka celkem < 0 a zároveň se jedná o modul FAV, PHL

- stav úhrady je nevyplněný nebo je jiný než uhrazeno, uhrazeno ručně

- faktura nebyla stornovaná

- sloupeček "V příkazu?" na faktuře je nevyplněn nebo je jiný než "Odeslán příkaz" (tenhle sloupeček se nastavuje automaticky)

- měna faktury se shoduje s měnou příkazu

- forma úhrady na faktuře je nevyplněná nebo je "Převodem"

+ by faktury již dříve neměly být vybrány do aktuálního příkazu k úhradě.

Našli jste odpověď?