V případě zákazníka ano, i toto jsou osobní údaje. Dané osoba lze pomocí těchto údajů identifikovat.

V případě firmy se nejedná o osobní údaje, firma z pohledu GDPR není subjektem osobních údajů.
Subjektem osobních údajů je pouze fyzická osoba.

Našli jste odpověď?