Ochrana osobních údajů platí i pro osobu s IČ. Subjekt údajů není pouze právnická osoba.

Osobní údaje se vztahují k žijící fyzické osobě, GDPR vylučuje svoji působnost
na údaje o zesnulých osobách.

Našli jste odpověď?