V tomto případě se neuplatňuje postup zmíněný v dokumentaci za použití služby "Vytvořit vydanou zálohu".

Je zapotřebí objednávku realizovat dle prvního postupu zmíněném v dokumentaci, tedy vytvořit z ní vydanou fakturu s typem dokladu zálohy.

Příklad:

<winstrom version="1.0">
    <objednavka-prijata>
      <id>218</id>
      <realizaceObj type="faktura-vydana">
          <typDokl>code:ZÁLOHA</typDokl>
        <polozkyObchDokladu>
          <polozka>
              <cisRad>1</cisRad>
              <mj>1</mj>
          </polozka>
        </polozkyObchDokladu>
      </realizaceObj>
    </objednavka-prijata>
</winstrom>

Našli jste odpověď?