Je možné použít standardní realizaci objednávky (https://www.flexibee.eu/api/dokumentace/ref/realizace-objednavky/) s uvedením ID vytvářené faktury (objednávky poté budou realizovány do jedné faktury).

Příklad

<winstrom version="1.0">
    <objednavka-prijata>
      <id>code:OBP0036/2019</id>
      <realizaceobj type="faktura-vydana">
          <id>2043</id>
        <polozkyobchdokladu>
          <polozka>
            <cisrad>2</cisrad>
            <mj>1</mj>  
          </polozka>
        </polozkyobchdokladu>
      </realizaceobj>
    </objednavka-prijata>
    <objednavka-prijata>
      <id>code:OBP0038/2019</id>
      <realizaceobj type="faktura-vydana">
          <id>2043</id>
        <polozkyobchdokladu>
          <polozka>
            <cisrad>1</cisrad>
            <mj>1</mj>  
          </polozka>
        </polozkyobchdokladu>
      </realizaceobj>
    </objednavka-prijata>
</winstrom>

Našli jste odpověď?