Je zapotřebí importovat nejprve hlavičku faktury bez cen a bez položek.

V druhém kroku importujeme položky faktur, pak se nám automaticky naimportuje i položka se zaokrouhlením, dle toho jaké máme nastaveno zaokrouhlení na typu dokladu vydané faktury.

Příklad viz přílohy:

Hlavička VF.xlsx

Položky VF.xlsx

Našli jste odpověď?