Při importu z Excelu se objeví chybové hlášení dle následujícího snímku obrazovky:

Chyba je způsobena poškozením zdrojového .xls souboru.

Importovaný soubor uložte znovu do nového souboru (nový název, umístění) a poté import proběhne v pořádku.

Našli jste odpověď?