Problém může být v openjdk-11 (může být použit jako výchozí).

sudo update-java-alternatives -s java-1.8.0-openjdk-amd64

  • např. tímto příkazem nastavíte jako výchozí openjdk-8, FlexiBee se poté bude zobrazovat správně
Našli jste odpověď?