Například fakturu ve formátu PDF automaticky vygenerovat název ve tvaru 

"Faktura-FV1492017-název_firmy"

Lze pokročilou parametrizací:

EXPORT_DOPLNOVAT_DO_JMENA_SOUBORU(String.class, null, "exportDoplnovatDoJmenaSouboru", null, "Co se má doplňovat do jména souboru v případě exportu. Ukázka \"kod,ic,dic,nazFirmy\""),

Našli jste odpověď?