U řady firem je modul Zboží obsahující Ceník velice často používaný. Ceníkové položky mohou být tzv. skladové (při jejich použití v dokladech je důsledně vyžadováno uvedení skladu) nebo neskladové.

Optimální způsob naplnění ceníku je umožněn použitím importu z Excelu. Jediným povinným údajem pro import je Kód/Zkratka ceníkové položky; import ovšem nabízí velké množství jednoznačných údajů vztahujících se ke každé ceníkové položce.  
Minimálně bychom měli použít import následujících hodnot:

  • Kód/zkratka;
  • Název;
  • měrná jednotka;
  • skladové (identifikuje, zda se jedná o skladovou nebo neskladovou položku);
  • sazba DPH (pokud neuvedeme, automaticky se doplní sazba 21%);
  • typ ceny (pokud neuvedeme, automaticky se doplní „bez DPH“);
  • typ zásoby;
  • prodejní cena (s ohledem na typ ceny).

Doporučujeme si import nejprve vyzkoušet na jedné položce, zkontrolujeme, event. upravíme a doplníme; teprve následně spustíme import všech položek.

Našli jste odpověď?