V tomto článku si ukážeme dva příklady na tvorbu a aktualizaci záznamů pomocí REST API. 

Seznam evidencí: https://demo.flexibee.eu/c/demo/evidence-list
Atributy dané evidence: https://demo.flexibee.eu/c/demo/EVIDENCE/properties

  • namísto EVIDENCE uvádějte vždy strojový název dané evidence
  • např.: adresar, faktura-vydana, interni-doklad, objednavka-prijata, faktura-prijata, banka, pokladna, faktura-vydana-polozka, poklad-pohyb-polozka, atd.

Příklad č. 1:

{"winstrom":{
    "cenik":{
        "id":"ext:EXTERNI_ID",
        "kod":"KOD",
        "nazev":"POLOZKA_CENIKU",
        "mj1":"code:KS",
        "typZasobyK":"typZasoby.zbozi",
        "typSzbDphK":"typSzbDph.dphZakl",
        "cenaZakl":500,
        "szbDph":21
        }
    }
}
<winstrom version="1.0">
      <cenik>
         <id>ext:EXTERNI_ID</id>
         <kod>KOD</kod>
         <nazev>POLOZKA_CENIKU</nazev>
         <mj1>code:KS</mj1>
         <typSzbDphK>typSzbDph.dphZakl</typSzbDphK>
         <typZasobyK>typZasoby.zbozi</typZasobyK>
         <cenaZakl>500</cenaZakl>
         <szbDph>21</szbDph>
      </cenik>
</winstrom>

Vytvoří ceníkovou položku s:

  • externím ID "EXTERNI_ID"
  • kódem „KOD“
  • názvem "POLOZKA_CENIKU"
  • měrnou jednotkou KS
  • typem zásoby „Zboží“
  • základní DPH sazbou 21%
  • cenou 500,-

Příklad č. 2:

{"winstrom":{
    "faktura-vydana@update":"ignore",
    "faktura-vydana":{
        "id":["ext:EXTERNI_ID","code:FAV01"],
        "nazev":"FAKTURA_01",
        "varSym":"2018310",
        "stitky":"VIP",
        "bankovniUcet":"code:UCET01",
        "typDokl":"code:FAKTURA"
        }
    }
}
<winstrom version="1.0">
    <faktura-vydana update="ignore">
        <id>ext:EXTERNI_ID</id>
        <id>code:FAV01</id>
        <nazev>FAKTURA_01</nazev>
        <varSym>20183103</varSym>
        <stitky>VIP</stitky>
        <bankovniUcet>code:UCET01</bankovniUcet>
        <typDokl>code:FAKTURA</typDokl>
    </faktura-vydana>
</winstrom>

- pokud existuje faktura s kódem „FAV01“, případně s externím ID „EXTERNI_ID“, ignoruje se požadavek na jeho změnu

  • u dokladů je nutné uvádět typ dokladu

Další příklady naleznete v naší dokumentaci: Příklady XML

Našli jste odpověď?