Úkolem tohoto tutoriálu bude přiblížit uživatelům práci s importy z Excelu ve FlexiBee. Importy mají zřejmě nejvyšší využití při přechodu z jiného účetního SW. Zejména pak z důvodu, že XML vyexportované z jiného SW, má jinou podobu, než XML FlexiBee, tedy před importem vyžaduje transformaci. Oproti tomu Excel je tabulka, ve které je možno jednoduše měnit obsah buněk či pořadí sloupců. Práce s Excelem je tedy zřejmě v tomto případě pro uživatele přívětivější.

V tutoriálu si projdeme základní importy z Excelu, importy z Excelu jsou dostupné od varianty Business.

V případě, že již máte ve FlexiBee záznamy v evidenci, do které se chystáte provést import, doporučujeme nejprve exportovat současné záznamy a použít je jako vzor pro import. Na našem webu je také k dispozici videonávod a obecné vlastnosti importů z Excelu.

Přehled evidencí a jejich vlastností naleznete na adrese:  https://demo.flexibee.eu/c/demo/evidence-list
Po kliknutí na daný strojový název v odkazu výše se zobrazí vlastnosti dané evidence.

Importy z excelu naleznete v modulu Nástroje, konkrétně na adrese Nástroje -> Import -> Import z Excelu.

V rozbalovacím seznamu importů z excelu poté vyberte příslušnou evidenci, do které chcete import provést. Jsou zde zároveň dohledatelné všechny importy z Excelu obsažené ve vaší licenci.

Po zvolení evidence, do které chcete import provést, je nutno vybrat veškeré sloupce, které chcete do FlexiBee importovat.
Pořadí výběru sloupců musí být přesně shodné s pořadím sloupců excelovské tabulky a data musejí být vždy v prvním sešitu excelovského souboru.

V levé části jsou dostupné sloupce pro výběr, v pravé části jsou sloupce již vybrané. Zaškrtávátkem v levém spodním rohu můžete určit, zda se má ignorovat první řádka - použijte tehdy, pokud první řádka obsahuje názvy sloupců.


Import z Excelu vyžaduje u některých sloupců speciální hodnotu číselníku, před potvrzením importu se vždy zobrazí výběr konkrétních požadovaných hodnot daného sloupce. 

Např. způsob zaokrouhlení má ve FlexiBee tři možné hodnoty, jinou hodnotu není možné použít. Tedy pokud chceme např. zaokrouhlit částku faktury nahoru, v buňce Excelu uvedeme hodnotu zaokrJak.nahoru.

V následujících kapitolách se naučíme importy z Excelu do evidencí:

  1. Faktury vydané
  2. Položky vydaných faktur
  3. Ceník
  4. Účtový rozvrh
  5. Přijaté faktury
  6. Položky přijatých faktur
  7. Skladové karty
  8. Majetek
Našli jste odpověď?