{
  "winstrom": {
    "@version": "1.0",
    "faktura-vydana":
    {
        "id": 143,
        "polozkyFaktury": [ { "id": 233, "@action": "delete" } ]    
    }
  }
}

Action="delete" je nutné použít na kolekci položek, v tomto případě polozkyFaktury a je nutné ji uvést jako pole.

Našli jste odpověď?