{  "winstrom": {    "@version": "1.0",    "faktura-vydana":    {        "id": 143,        "polozkyFaktury": [ { "id": 233, "@action": "delete" } ]        }  }}

Action="delete" je nutné použít na kolekci položek, v tomto případě polozkyFaktury a je nutné ji uvést jako pole.

Našli jste odpověď?