Výroba, kusovník

Evidence výroby v systému FlexiBee se skládá z několika kroků. Jejím základem je kusovník neboli struktura výrobku.

Úvodní kroky:

 • 1. V menu Obchodní partneři – Adresy firem založte dodavatele a odběratele,
 • 2. V menu Zboží – Seznam skladů vytvořte sklad (v poli Název uveďte např. „Sklad materiálu“) a na záložce Správa zaškrtněte příznak Nové zboží automaticky přidat na tento sklad,
 • 3. V menu Zboží – Mapování skladů předdefinujte sklady pro rozpad kusovníku:v sekci Výběr střediska zvolte pro všechna střediska, nebo pro vybraná,v sekci Výběr zboží zaškrtněte pro skupinu zboží a v rolovacím seznamu vyberte hodnotu Materiál.v sekci Předvybíraný sklad vyberte výše zmíněný sklad.
 • Poznámka: pokud máte více středisek, můžete namapovat sklad pro konkrétní středisko (viz níže).
 • 4. V menu Nástroje – Číselníky – Střediska založte příslušná střediska; v poli Název můžete uvést např. „Výrobní středisko“,
 • 5. definovat stromovou strukturu pro větší přehlednost v menu Zboží – Ceník; doporučujeme např. na: výrobky, polotovary, materiál,
 • 6. založte skupiny zboží a materiálu v menu Zboží – Skupiny zboží a materiálu; v poli Název lze uvést např. „Skupina výrobky“, „Skupina polotovary“.
 • Nyní jste v menu Zboží – Ceník založili 3 větve a můžete zaevidovat komponenty, ze kterých se bude výrobek skládat. Naším výrobkem bude např. jízdní kolo.

Ceník

Do ceníku zadejte následující:

Evidence materiálu

 • Rámhlavička: pole Název (Rám), Typ zásoby (Výrobek),záložka Nákupní ceny – založte dodavatele: pole Firma (ABC), Nákupní cena (3500 Kč).
 • Přehazovačkahlavička: pole Skupina zboží (Materiál),záložka Nákupní ceny – založte dodavatele:  pole Firma (XYZ), Nákupní cena (1200 Kč).
 • Převodník
 • Dráty
 • Ráfek

Evidence polotovarů

 • Zadní kolohlavička: pole Název (Zadní kolo), Typ zásoby (Polotovar),záložka Upřesnění – tlačítko Definovat umístění ve skladu (Sklad polotovarů).

Evidence výrobků

 • Horské kolohlavička: pole Název (Horské kolo), Skupina zboží (Výrobek).

Pokud máte komponenty zaevidované a zatříděné do stromu, můžete se přesunout do kusovníku.

Kusovník

U jednotlivých materiálů, polotovarů a výrobků je zapotřebí vyplnit kusovník. Slouží k založení komponent, z nichž se bude daný výrobek skládat (v našem případě horské kolo). Kusovník není závislý na skladu. Přistoupíte k němu přes menu Zboží – Ceník – záložka Kusovník.

Postup při vyplňování záložky Kusovník:

 1. V Ceníku otevřete danou položku, např. polotovar „Zadní kolo“.
 2. Přistupte do záložky Kusovník a pomocí zelené ikony založte kořen.
 3. Následně klikněte pravým tlačítkem na kořen a postupně přidejte jednotlivé elementy (polotovary), např. zadní kolo, které se bude skládat z ráfku a drátů (tímto krokem definujete polotovar).
 4. Nadefinujete výrobek – na záložce Kusovník vyberete pomocí ikony např. „rám“, „přehazovačku“, „převodník“ a „zadní kolo“.
 5. Veškeré změny uložte tlačítkem Uložit a zavřít.

Typy skladových dokladů

Nyní postupně založte typy dokladu s následujícími typy pohybu:

 • Převodku
 • Příjem polotovarů
 • Příjem výrobků
 • Příjem materiálů
 • Výdej polotovarů
 • Výdej výrobků
 • Výdej materiálů

Ukázka založení  typu skladového dokladu:

 1. Přejděte do menu Zboží – Typy skladových dokladů.
 2. Vyplňte pole Zkratka (Příjem výrobků), Název (Naskladnění výrobků), Sklad (Výrobky), Typ pohybu (Příjem), Upřesnění typu pohybu (Příjem výrobků), Středisko (Výroba), Typ účetní operace – pro příjem + další potřebné údaje.
 3. Záznam uložte tlačítkem Uložit a zavřít.

Přijaté objednávky

Firmy od vás objednávají výrobky, např. 50 horských kol.

Přistupte do menu Prodej – Přijaté objednávky. Na záložce Odběratel zvolte firmu, která si od vás výrobek objednala a vyplňte další potřebná pole na záznamu. Stejným způsobem zaevidujte i ostatní objednávky.

Typy vydaných objednávek

V menu Nákup – Typy dokladů - Typy vydaných objednávek založte jednotlivé typy objednávek.

Příklad vyplnění polí: Zkratka (OBV), Název (Objednávka vydaná dodavateli), Typ přijaté faktury (Faktura – daňový doklad), Typ příjemky, Středisko.

Příjemky/výdejky

V menu Zboží – Příjemky/výdejky zaevidujte danou příjemku. U Typu dokladu dané příjemky zvolte již vytvořený typ pro příjem a vyplňte ostatní pole. Následně u záznamu založte Položky (ráfek, dráty, přehazovačka, převodka). Důležité je vyplnit pole Množství a MJ. Záznam uložte.

Nyní se opět vraťte do přijatých objednávek.

Přijaté objednávky

V menu Prodej – Přijaté objednávky klikněte nad seznamem objednávek na tlačítko Služby a zvolte odkaz Vytvořit hromadnou objednávku. Tímto krokem se sečtou všechny objednávky do výroby (např. že má vyrobit 60 horských kol). Pokud s ní souhlasíte, potvrďte ji tlačítkem OK. V opačném případě můžete v poli Objednat přepsat počet výrobků, popř. změnit hodnotu v poli Dodavatel.

Nyní si zaměstnanec výroby vygeneruje objednávku a zjistí, kolik horských kol má vyrobit (v našem případě 60). Má vše na skladu a může začít vyrábět.

Vydané objednávky

V evidenci Nákup – Vydané objednávky je viditelné, jaké objednávky jste poslali svým dodavatelům. Přes tlačítko Služby vyberte možnost Vytvořit přijatou fakturu.

V tento okamžiku máte vše na skladu a můžete začít vyrábět. Potřebujete vyrobit materiál – přes tlačítko Služby vyberte odkaz Vytvořit hromadnou objednávku pro výrobu.

Výroba má svoje objednávky a vy potřebujete vytvořit příjemku materiálu. Pomocí tlačítka Služby zvolte odkaz Vytvořit příjemku (Položky) a vygeneruje se výdejka. Následně můžete začít vyrábět.

Nyní máte naskladněné výrobky a vyskladněné materiály.

Příjemky/výdejky

Vytvořte příjemku daného výrobku v menu Zboží – Příjemky/výdejky. Program automaticky vygeneruje výdejky s rozpadem dle kusovníku.

Přijaté objednávky

Nyní již lze výrobek prodat. V menu Prodej – Přijaté objednávky otevřete přes tlačítko Služby odkaz Přepočítat procenta realizovatelnosti. Pokud zjistíte, že můžete horské kolo prodat, klikněte přes tlačítko Služby na odkaz Vytvořit vydanou fakturu.

Našli jste odpověď?