Nutné předpoklady

 • V tomto případě se otevře nová zpráva ve Vašem výchozím emailovém klientovi. Ve FlexiBee není možné ovlivnit, v jakém programu se vygenerovaný email otevře. Vždy se zpráva vytváří ve výchozím emailovém klientovi nastaveném na Vašem PC.
 • Podporované emailové klienty naleznete zde. Případně pomoc s nastavením výchozího klienta můžete najít v návodech pro Windows a MacOS.

________________________________________________

Odesílatel

 • Odesílatel zprávy se vyplní podle nastavení Vašeho emailového klienta. Tuto adresu nelze ve FlexiBee přednastavit.

________________________________________________

Příjemce

 • Jako příjemce mailu se vyplní adresa Kontaktní osoby uvedená na záložce Zodpovědná osoba na hlavičce odesílaného dokladu. Tato osoba se dotahuje z Adresáře - ze záložky Kontakty u dané firmy.
 • Pokud není vyplněná kontaktní osoba, jako příjemce emailu se doplní adresa uvedená v hlavičce firmy v Adresáři.
 • V případě výplatních pásek se adresa dotahuje z Personalistiky. Adresu lze vyplnit na záložce Adresa -> Kontaktní -> E-mail.

________________________________________________

Předmět zprávy

 • Do předmětu zprávy vstupuje název tiskového reportu, který je přednastaven na typu dokladu na záložce Tisk.
 • Pokud je vybrán standardní report, tak se do předmětu doplní i interní číslo dokladu.
 • Pokud je vybrán uživatelský report, tak do předmětu vstoupí samotný název reportu.
 • Pokud je na typu dokladu na záložce Tisk nastaveno více reportů, tak se do předmětu bere vždy ten poslední přidaný.

________________________________________________

Příloha

 • Do přílohy se vždy vkládá daný doklad ve formátu PDF. V případě faktur se vkládají soubory PDF a ISDOC. Vkládají se vždy oba soubory a nelze to nijak ovlivnit.
 • Jméno souboru je opět jméno tiskového reportu a interní číslo dokladu s tím, že obsahuje pouze písmena a čísla, ostatní znaky jsou nahrazeny podtržítkem.
 • Pokud je na typu dokladu na záložce Tisk zadáno více tiskových reportů, tak se pro každý zadaný report vytvoří příloha v emailu. V případě faktur se vloží jak ve formátu PDF, tak ISDOC.
 • Pokud není zadaný žádný report, tak se vždy vloží standardní tiskový report.

________________________________________________

Text emailu

 • Text v těle emailu lze přednastavit opět na typu dokladu. Konkrétně na záložce Texty na doklad a v poli Text pro odesílání… Lze zadat pouze text, není podporováno žádné formátování.
 • Jako podpis se doplní titul, jméno a příjmení uživatele ve FlexiBee, který odeslání provádí. Uživatele je možné upravit v menu Nástroje -> Osoby a uživatelé, pokud máte práva Admina.
 • Závěrečný text: Vygenerováno ekonomickým systémem ABRA FlexiBee, se doplní vždy a nelze to ničím změnit.

__________________________________________________________________

Zpět na výběr způsobu odesílání

Našli jste odpověď?