Odkaz na nástroj FlexiBee2XML: https://www.flexibee.eu/api/dokumentace/nastroj-flexibee2xml/

Příklad se týká dat z excelu do modulu Adresář a obsahuje návod, jak zaktualizovat štítky ve FlexiBee.

1) Připravit excel soubory.

  • Jeden pro smazání štítků (vymazani.xls) - obsahuje id firem v adresáři ve sloupci id a znak x ve sloupci stitky.
  • Druhý pro import štítků (import.xls) - obsahuje id firem v adresáři a zkratky štítků oddělené čárkou ve sloupci stitky.

2) Vytvořit XML soubory.

  • V příkazové řádce se přesunout do adresáře, kde se nachází flexibee2xml-cli.exe a excel soubory.
  • Spustit příkazy pro vytvoření XML souborů.

flexibee2xml-cli --from-xls vymazani.xls --evidence adresar --to-xml vymazani.xml
flexibee2xml-cli --from-xls import.xls --evidence adresar --to-xml import.xml

3) Upravit soubor vymazani.xml.

  • Označit celý text tohoto souboru a přes funkci najít a nahradit najít <stitky>x a nahradit za <stitky removeAll="true">.

4) Naimportovat XML soubory.

  • Přes Nástroje -> Import -> Import z XML nejprve naimportovat vymazani.xml a poté import.xml.
Našli jste odpověď?