Nejčastější chyba při nastavení odesílání emailů přes SMTP Google je způsobena zabezpečením Googlu.

Kompletní popis chyby:

java.rmi.ConnectIOException: I/O error ocurred during RMI call; nested exception is: java.rmi.RemoteException: Exception thrown by remote method 'sendMail'; nested exception is: cz.winstrom.service.mail.MailException: javax.mail.AuthenticationFailedException

Postup řešení:

Pro použití SMTP serveru od spol. Google je nutné změnit nastavení v klientské aplikaci Gmail k dané emailové schránce. Vyhledejte v menu GSuite -> Spravovat účet Google -> Zabezpečení -> Zapnout přístup méně zabezpečených aplikací


Přečtěte si více informací o nastavení SMTP ve FlexiBee.

Našli jste odpověď?