Penalizační faktura se počítá z částky, která zbývá uhradit v Kč. Pro každou firmu se vytvoří pouze jedna faktura a počet položek dané faktury se rovná počtu faktur po splatnosti.Výpočet úroku = Počet dní * (Zadané procento/100) * Částka k uhrazení.Počet dní se vypočítává z datumu splatnosti případně ze zadaného datumu, od kdy se mají počítat penalizace.

Našli jste odpověď?