V tomto článku najdeme návod, jak načítat bankovní výpisy do FlexiBee stažené z FIO banky a jak vytvářet příkazy k úhradě, abychom je mohli načíst a odeslat z elektronického bankovnictví.

FlexiBee pro FIO podporuje následující formáty:

ABO (funguje pouze pro příkazy v tuzemské měně)

> pro výpisy s příponou .gpc
> pro příkazy s příponou .kpc

SEPA XML (funguje i pro příkazy v cizí měně)

> pro výpisy s příponou .xml
> pro příkazy s příponou .xml

S pomocí zákazníků máme ověřenou funkčnost obou formátů.


Načítání bankovních výpisů

Nejprve je nutné nastavit bankovní účet ve FlexiBee. Nastavení naleznete v menu Peníze > Seznam bankovních účtů, kde založíte nový účet.

Pozornost věnujte zejména nastavení Vašeho čísla účtu, formátu souboru, složek pro soubory a přípon souborů. Stažené soubory z aplikace banky musíte umístit do uvedené složky. Výpisy poté jednoduše načtete v evidenci Banka pomocí tlačítka Služby > Načíst výpisy.

________________________________________________

Vytváření příkazů k úhradě

Pokud máte vše korektně nastaveno dle přiloženého snímku příkaz k úhradě vyexportujete tlačítkem Odeslat na příkazu.

Poté již zbývá dokončit průvodce exportu, kde zvolíme elektronickou formu příkazu. Následuje pouze náhled souboru a po dokončení se příkaz uloží do nastavené složky.

________________________________________________

Základní nastavení elektronické banky můžete také shlédnout v tomto videu:

Stažení bankovních výpisů a tvorbu příkazu k úhradě můžete shlédnout zde:

FIO je možné stahovat také online, čímž si ulehčíte práci se stahováním výpisů do počítače. Návod pro nastavení online stahování výpisů naleznete zde:

https://www.flexibee.eu/stahovani-vypisu-online-do-softwaru-abra-flexibee/

Pokud zde najdete jakoukoliv nepřesnost, prosím, napište nám.

__________________________________________________________________

Zpět na seznam bank

Našli jste odpověď?