Účetní závěrka a založení nového účetního období

Tato kapitola se týká veškerých akcí, které musí uživatel provést při ukončení roku a přechodu do nového roku, abyste i v novém roce měli založené dokladové řady, mohli v novém roce vystavovat skladové doklady, abyste měli správně počáteční stavy.

Po provedení následujících kroků budete moci pracovat v obou účetních rocích.

 • Založení nového účetního období

 • Provedení závěrky za předcházející účetní období

 • Kontrola počátečních stavů v novém účetním období

 • Souběžné účtování do obou roků

__________________________________________________________________

Založení nového účetního období

Toto je první krok, který je třeba udělat. Způsobů, jak založit nové účetní období, je více. Jedna z možností je v modulu "Firma" -> "Změna nebo přidání účetního období".

Více se o tom dočtete v samostatné kapitole Účetní období.

__________________________________________________________________

Provedení závěrky za předcházející účetní období

Aby se přenesly všechny potřebné hodnoty do nového účetního období, je nutno spustit inicializaci následujícího účetního období.
Tento krok je nutno provést v období, které budete uzavírat, tj. toto období musíte vidět v hlavičce postranní navigace.

Inicializaci období můžete provádět kdykoli a kolikrát budete potřebovat. Po opětovném spuštění této volby se dříve přenesené stavy nastaví novými hodnotami, pokud byla provedena nějaká změna v předcházejícím účetním období.

 • Po spuštění této volby dojde k přepočtení faktur kurzem k 31.12., pokud jsou vedeny v cizí měně a vypočtou a zaúčtují se kurzové rozdíly – vytvoří se interní doklady.

 • Přenesou se skladové karty, vč. konečných, resp. počátečních stavů.

 • Přenesou se stavy pokladen, banky. Pokud máte pokladnu nebo banku v cizí měně, přepočet kurzem k 31.12. musíte provést ručně.

 • Přenesou se stavy veškerých účtů do nového roku.

 • Připraví se interní doklady na odpisy pro nový rok z modulu "Majetek".

 • Připraví se interní doklady i závazky pro nový rok z modulu "Leasing".

 • Po ukončení inicializace si můžete vytisknout sestavu o převodech účtů přes konečný účet rozvažný a účet zisků a ztrát.

__________________________________________________________________

Kontrola počátečních stavů v novém účetním období

Pokud si budete chtít zkontrolovat, zda počáteční stavy k 1.1. nového roku odpovídají stavům k 31.12. předcházejícího období, použijte volbu v modulu "Účetnictví" -> "Účetní výstupy" -> "Stavy účtů". Po zobrazení tabulkového pohledu stavu účtů si v nabídce tisku vyberte volbu "Počáteční stavy účtů – kontrolní tisk"

__________________________________________________________________

Souběžné účtování do obou roků

Po provedení předcházejících kroků můžete současně pracovat v obou účetních obdobích. Pouze je nutné v hlavičce postranní navigace tyto období přepínat. Systém neumožní uložit doklad s datem např. 31.12.2010 do roku 2011 a naopak.

Upozornění: Účetní období nastavené v hlavičce postranní navigace nemá nic společného s vybraným účetním obdobím na filtrační liště tabulkových přehledů.

Účtovat můžete vždy do období, které máte nastavené v hlavičce postranní navigace.

Období, které máte nastavené na filtrační liště, vám umožňuje zobrazovat doklady tohoto období. Pokud toto období není shodné s účetním obdobím v hlavičce postranní navigace, můžete takto zobrazené doklady pouze prohlížet, můžete je tisknout, odesílat mailem a pod., ale nemůžete je opravovat.

Pokud budete chtít provádět do nového účetního období např. hotovostní úhrady faktur z minulého účetního období, vystavovat faktury z objednávek minulého období a pod., nastavte si v hlavičce postranní navigace rok 2011, na filtrační liště 2010. Uvidíte doklady předcházejícího období a vytvořené doklady budou v aktuálním roce.

Našli jste odpověď?