Modul slouží k evidenci všech potřebných údajů o odběratelích a dodavatelích vaší firmy. Tyto údaje využívají ostatní moduly programu ABRA Flexi.


Firmy můžete zařazovat do různých skupin, např. dodavatel – odběratel, dle regionů, dle druhu komodit, se kterými obchodují. V závislosti na těchto skupinách lze nastavit i analytiku účtu dodavatelů – odběratelů, které se pak automaticky nabízejí.


K firmám můžete připojit libovolný počet kontaktů, bankovních spojení, událostí. Na karty firem se zaznamenávají rezervace zboží. Ke každé adrese, kontaktu, události můžete připojit štítky s dalšími pro vás důležitými informacemi. Modul umožňuje vybírat firmy podle zadaných podmínek a tisknout různé přehledy, adresy na různé typy štítků nebo různé velikosti obálek.


ABRA Flexi podporuje import dat uložených ve formátu Microsoft Excel (XLS) nebo v textovém souboru XML. Tímto způsobem můžete snadno importovat seznam firem exportovaný z jiného programu či vámi vytvořená data. A naopak podporuje i export dat (v tomto případě seznamu firem) do formátu Microsoft Excel (XLS) nebo do textového souboru XML.

Postranní navigace

+Nová adresa firmy

Potvrzením této volby se otevře na pracovní ploše prázdná karta firmy, kde máte možnost založit novou kartu pro novou firmu. Kromě běžných identifikačních údajů se nastavuje i skupina firmy, typ vztahu, splatnost faktur, přednastavuje se středisko. Na kartu si můžete zapsat i podrobnější popis firmy, různé poznámky, přiřazovat štítky, zapisovat schůzky a pod. Na kartách se eviduje i rezervace. Na kartě je možno sledovat souhrnné informace o dodavatelsko-odběratelských vztazích (objem fakturace, včasnost placení, počet dnů prodlení plateb, neuzavřené poptávky, nabídky, objednávky,….)

Adresy firem

Je kompletní seznam firem se všemi údaji, které se na firmu vážou, které jsou vyplňovány při zakládání nové karty . Zde je možnost firmu přidat nebo stávající aktualizovat nebo smazat. Pomocí standardní globální filtrace se vytváří přehledy. V této volbě můžete pomocí tlačítka dvou šipek importovat adresy firem uložené ve formátu Microsoft Excel (XLS) nebo v textovém souboru XML. Můžete provádět i jejich export do těchto formátů.

Kontakty

Umožňují rychlé zadávání kontaktů i jejich vyhledávání. Není nutno je vázat na konkrétní firmu.V této volbě můžete provádět export dat do formátu Microsoft Excel (XLS).

Události

Umožňují rychlé zadávání různých informací, které nemusí mít vazbu na konkrétní firmu, např. schůzek, informací o obchodech, reklamacích apod. a jejich snadné vyhledávání.V této volbě můžete provádět export dat do formátu Microsoft Excel (XLS).

Pracovní plocha – hlavní

Nejpodrobnější informace o obsahu jednotlivých polí daných voleb naleznete v nápovědě k programu A v oddíle Obchodní partneři:

Aktualizace seznamu obchodních partnerů. U partnera ukládáte kontakty nebo osoby včetně jejich funkcí a kontaktních údajů.Komunikaci se zákazníkem a jeho požadavky evidujete v seznamu událostí. Událostí můžeme rozumět schůzku ve firmě, setkání na veletrhu úkol zadaný vašemu zaměstnanci, zápis z jednání a mnoho dalšího. Ke každé adrese, kontaktu čí události je možné připojit neomezené množství štítků, které vám pomohou lépe specifikovat jejich vlastnosti a lépe se v nich orientovat a filtrovat je.

Seznam všech kontaktů, které máte k formám evidovány. V seznamu můžete vyhledávat kontakty podle zadaných kritérií napříč všemi firmami v adresáři. U každé firmy v aktualizačních formuláři vidíte kontakty vázané na konkrétní adresu. u kontaktu můžete zadat firmu, funkci, oddělení, telefon, e-mail, poznámky. Pro lepší orientaci v kontaktech lze připojit štítky.

Seznam všech událostí, které jsou spojeny s partnerem. Události můžeme také používat jako zápisy z jednání s partnery nebo jako zadaný úkol, či přidělenou práci, školení a tak dále. V editačním okně adresy je zobrazen seznam událostí, který se vztahuje k vybranému partnerovi. Poctivě vedený seznam událostí umožňuje vedoucím pracovníkům efektivní úkolování zaměstnanců a sledování stavu řešení.

Pracovní plocha – pod čarou

Tato část pracovní plochy tohoto modulu obsahuje:

Skupiny firem

Jsou velmi důležité pro práci s obchodními partnery. Člení firmy do skupin, které mají společné vlastnosti. Firmy můžete členit např. podle dodavatelsko-odběratelských vztahů, podle komodit, se kterými obchodujete. Další možnost je členění podle regionu. V závislosti na těchto skupinách lze nastavit i analytiku účtu dodavatelů – odběratelů, které se pak automaticky nabízejí.V této volbě můžete provádět export dat do formátu Microsoft Excel (XLS).Skupiny firem v této volbě můžete zakládat, měnit, mazat.

Typy událostí/aktivit

Typy nákladů na události/aktivity

Typy odběratelských smluv

Typy dodavatelských smluv

Související

Našli jste odpověď?