Je dostupným uživatelům s většinou standardních uživatelských rolí s výjimkou rolí skladník, skladník s pokladnou a obchodník.

Poznámka: Základní přehled je součástí aplikace a není možné jej upravovat. Pokud se vám líbí, ale chcete jej upravit, vytvořte ve správě přehledů jeho kopii a tu upravte libovolně podle svých požadavků.

Obsažené komponenty

Období

Standardní komponenta určující období komponent grafů.

Výnosy a náklady

Komponenta s grafem zobrazující výnosy, náklady a hospodářský výsledek pro jednotlivé intervaly v určeném období. Intervaly je možné změnit.Poznámka: Pro firmy s účetnictvím jsou data získávána z účtů, pro firmy s daňovou evidencí je zobrazován vývoj stavu na bankovních účtech.

Banka

Komponenta typu KPI informující o celkovém stavu banky v současnosti a údaje o současném a předešlém měsíci.

Pokladna

Komponenta typu KPI informující o celkovém stavu pokladny v současnosti a údaje o současném a předešlém měsíci.

Stav zásob

Komponenta typu KPI informující o stavu zásob v současnosti a údaje o současném a předešlém měsíci.

Pohledávky

Informace o největších pohledávkách a dlužnících.V první záložce jsou zobrazeny největší dosud neuhrazené vydané faktury po splatnosti. Jsou řazené dle dlužné částky (převedené na domácí měnu), nechybí číslo dokladu, čas od uplynutí data splatnosti a dlužník. Při kliknutí na číslo dokladu či název dlužníka se zobrazí detailní informace.

Na druhé záložce naleznete největší dlužníky s celkovou dlužnou částkou (převedenou na domácí měnu).

Na obou záložkách je možné zaškrtnout pole Zahrnout neúčetní doklady, neboť ty jsou ve výchozím stavu vynechány.

Závazky

Informace o největších závazcích a věřitelích, opak Pohledávek.V první záložce jsou zobrazeny největší dosud neuhrazené přijaté faktury po splatnosti. Jsou řazené dle dlužné částky (převedené na domácí měnu), nechybí číslo dokladu, čas od uplynutí data splatnosti a věřitel. Při kliknutí na číslo dokladu či název dlužníka se zobrazí detailní informace.Na druhé záložce naleznete největší věřitele s celkovou dlužnou částkou (převedenou na domácí měnu).Na obou záložkách je opět možné zaškrtnout pole Zahrnout neúčetní doklady, neboť ty jsou ve výchozím stavu vynechány.

Související

Našli jste odpověď?