Uživatelské transformace

Nástroje – Uživatelské transformace

Uživatelské XSLT transformace umožňují jednoduše vytvářet, evidovat a následně využívat vlastní specializované XSLT transformace. Uživatelské transformace jsou, oproti integrovaným transformacím, v ABRA Flexi uchovávány stejným způsobem jako jakékoli jiné uživatelské záznamy a není nutné zasílat požadavek na jejich integraci do ABRA Flexi. Pro tvorbu uživatelských transformací je nutné znát jazyk XSL.

__________________________________________________________________

Evidence uživatelských transformací

Na horní liště tabulky je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Potvrzením tlačítka

otevřete formulář pro nový záznam.

  • Zkratka – jedinečný kód transformace.

  • Název – název uživatelské transformace

  • Dotaz – kompletní vzorec pro transformaci v jazyce XSL

__________________________________________________________________

Použití uživatelských transformací

Stejně jako integrované, tak i uživatelské XSLT transformace se využívají v REST-API pro přetvoření získaných nebo ukládaných dat. Má-li být uživatelská XSLT transformace aplikována na získaná nebo ukládaná data v REST-API volání, uvede se její zkratka v parametru ?format=code:{zkratka}.

Ukázka: /c/demo/faktura-vydana.xml?format=code:yxz

Našli jste odpověď?