Kurzy

Všeobecné informace o číselnících najdete v kapitole Nastavení základních parametrů, oddíl Číselníky.

Zde je uveden seznam kurzů daných měn, které byly použity, příp. mohou být použity. Uživatel si ho může vyplnit sám podle svých potřeb. Pokud si v úvodním nastavení vyberete způsob aktualizace kurzů a následně u příslušné měny způsob stahování kurzu, bude se kurz automaticky stahovat vždy při spuštění programu ABRA Flexi a do tohoto seznamu ukládat.

Využívá se v dokladech pořízených v cizí měně, v položce "Měna -> Kurz". Při tvorbě dokladu v cizí měně program prohledává seznam kurzů, najde-li zde kurz platný pro danou měnu a zadané datum zaúčtování, dosadí jeho hodnotu do dokladu.

Seznam můžete spustit v nabídce "Nástroje" pod volbou "Číselníky -> Kurzy". Jeho obdobu lze spustit v číselníku "Měna" v záložce Kurzy.

Na horní liště tabulky je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

__________________________________________________________________

Hlavní panel

Potvrzením tlačítka otevřete formulář pro přidání nového kurzu.

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

  • Měna: Pomocí tlačítka

si vyberete v roletovém seznamu měnu, pro kterou chcete stanovit kurz.

  • Datum: Datum, ke kterému stanovíte kurz. Vyplňte ho pomocí tlačítka

nebo ručně. Nabízí se aktuální datum.

  • Kurz: Platný kurz k výše uvedenému dnu. Pokud vedete účetnictví např. v české měně, máte za tímto polem uvedenu hodnotu "Kč"

  • Množství: Je to hodnota, která se přebírá z kurzovního lístku. Ve většině případů je uvedeno 1, což znamená že kurz je stanoven k jedné zahraniční měnové jednotce. Současně se za pole doplní zkratka vybrané měny, takže hned vidíte, že např. 25,00 Kč = 1 Euro

Upozornění!!!
Po uložení záznamu zde v číselníku "Kurzy" se současně dle zadané hodnoty v poli "Měna" uloží záznam do číselníku "Měny" do záložky "Kurzy" příslušné měny.

__________________________________________________________________

Způsob aktualizace kurzů

Způsob aktualizace kurzů lze nastavit v nastavení firmy v záložce "Ostatní", kde můžete zvolit jednu z nabízených hodnot, která bude platná pro celé účetní období.

Denní kurz: Tento kurz se stahuje automaticky z internetu při prvním použití na dokladu. Pokud vyberete tuto hodnotu, na kartě měny (Nástroje – Číselníky – Měny) se automaticky předvyplní "Způsob stahování kurzu:" na hodnotu "Denně". Pokud si u určité měny přejete frekvenci stahování kurzu změnit, vyberete požadovanou hodnotu pomocí rozbalovacího seznamu.

Nabízejí se tyto hodnoty:

  • Z aktuálního dne

Aktuální kurzy stanovuje ČNB každý den kolem 14:15 a následně je zveřejňuje s platností na aktuální den. Pokud tedy zadáváte kurz v dopoledních hodinách, bude automaticky použit kurz z předchozího dne.

  • Z předchozího dne

Doporučujeme volit tuto hodnotu, neboť aktuální kurz je známý až po 14. hodině, a pokud byste vystavovali zahraniční fakturu např. v 10 hodin dopoledne, tak by se i přesto stáhl kurz z předchozího dne, protože pro daný den by ještě další nebyl vydán.

Upozornění: Když stáhnete z internetu kurz, systém ABRA Flexi si jej „podrží“ a v daný den již žádný jiný nedovolí stáhnout, nový kurz lze tedy stáhnout až následující den.

  • Měsíční/roční kurz: Toto nastavení je platné pro celé účetní období a není možné jej během roku měnit. Pokud zvolíte tuto možnost, bude nutné vyplnit na kartě měny (Nástroje – Číselníky – Měny), zda se jedná o měsíční nebo roční kurz.

Nabízejí se tyto hodnoty:

  • K 1. kalendářnímu dni v období

  • K 1. pracovnímu dni v období

__________________________________________________________________

Související

Našli jste odpověď?