Zboží – Podklad pro EKO–KOM

Slouží k evidenci a vygenerování podkladů pro celostátně platnou evidenci. Základní specifikace používaných obalů je zadána v ceníkové položce na záložce Evidence obalů EkoKom, zdroj a určení obalů na formuláři Typy dokladů v modulech Prodej a Nákup na záložce EkoKom.

Zvolte období, pro které chcete výkaz zpracovat

  • Rok

  • Čtvrtletí

Našli jste odpověď?