Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty neboli výsledovka je povinnou součástí účetní závěrky, která zachycuje náklady a výnosy a informuje o hospodářském výsledku firmy za určité období.

Definice podmínek zobrazení výkazu zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty naleznete na pracovní ploše modulu "Účetnictví" pod nabídkou "Účetní výstupy".
Po výběru výkazu zisku a ztráty se zobrazí dotaz, zda-li chcete sestavu pouze zobrazit nebo i přepočítat.

Pokud zvolíte "Zobrazit", zobrazí se "Seznam sestav":

Pokud zvolíte "Přepočítat", nejprve se zobrazí se formulář "Upřesnění umístění účtů v sestavě", kde zvolíte umístění účtů v sestavě.

Výpočet sestavy

Období

Pomocí rozbalovacího seznamu vybereme požadovaný rok.

Od

Do

Změnit výchozí předchozí období

Zaokrouhlení

Nezaokrouhlovat

Zaokrouhlit na jednotky

Zaokrouhlit na celé tisíce

Střediska

Výběrem pomocí šipek zvolte střediska, která chcete zahrnout do rozvahy.

Všechna střediska

Zaškrtnutím příznaku zvolíte všechna střediska.

Potvrzením tlačítka „Výpočet“ vypočtete sestavu.

Dialog pro tisk

Dialog pro tisk obsahuje následující prvky:

  • Jazyk reportu

  • Přístupné sestavy

Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu (do roku 2015 včetně ve zjednodušeném rozsahu)

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu

Řádky sestavy

Řádky sestavy (Rozpad na účty)

Řádky sestavy (Standardní předpis, Uživatelský předpis)

  • Tisknout

Rozšířená verze tiskových sestav

Tisknout vodící čáry

Náhled

Tisk

PDF

Odeslat

Export do XLS

Podrobnější informace o tiscích naleznete na stránce nápovědy Tisky.

Našli jste odpověď?