Čtečky čárového kódu

Při práci s ABRA Flexi můžete použít i čtečky čárového kódu. Umožňují vám snadno a rychle přidat skladové položky ke skladovým dokladům, vydaným fakturám, inventurám, přijatým fakturám a k pokladním dokladům.

Systém počítá i s tím, že nebudete mít vždy čtečku připojenou k počítači. Proto v nastavení firmy v záložce "Ostatní" jsou nastaveny parametry pro ruční použití čtečky. Automaticky je zde nastaveno "Ctrl + F10" (to znamená současný stisk dvou kláves CTRL+F10). Pro zapojení čtečky Honeywell od společnosti Metrologic je doplněna možnost použít i kombinaci "Ctrl + Shift + B". Tím lze používat více čteček bez jakéhokoli přepínání v nastavení.

Pokud by vám tento způsob nevyhovoval, můžete si vybrat jinou klávesu, příp. jinou kombinaci kláves. Nepoužívejte samostatné klávesy F9 a F10, které jsou vyhrazeny pro jiné funkce ABRA Flexi.

Technické nastavení čtečky

Čtečka funguje jako virtuální klávesnice – po přečtení kódu simuluje stisk klávesnice. Nicméně toto simulování je nutné nastavit.

Nastavte tedy čtečku takto:

  • před čtením pošli F8 (nastavte i tento kód v Firma/Nastavení/)

  • posílej klávesy z numerické části klávesnice (KeyPad)

  • po přečtení pošli klávesu Enter (odřádkování – už je obvykle přednastaveno)

Pro klávesu F8 je potřeba provést tyto kroky:

  • programovat

  • nastavit prefix 1

  • kód znaku F8 – obvykle 151 (jednotlivá čísla)

  • programovat

Pro ABRA Flexi máme otestovány čtečky: Honeywell Eclipse MS5145 (USB varianta) a některé modely čteček Virtuos. Zde jsou k dispozici kompletní postupy pro nastavení čtečky:

Návod si stáhněte, vytiskněte a následně celý naskenujte čtečkou. Jako prefix bude nastavena klávesová zkratka Ctrl+F10 nebo F8 (která z nich, je vždy uvedeno v hlavičce návodu).


Využití v praxi

Ceník

Nejdříve je nutné přiřadit čárové kódy ke všem položkám ceníku, u kterých budete chtít využívat čárové kódy. Připojte čtečku k počítači a otevřete si formulář pro novou položku ceníku. Vyplňte všechny potřebné údaje a čtečkou sejměte čárový kód zboží. Ten se automaticky vyplní do pole "EAN" v záložce "Upřesnění". V případě, že nemáte čtečku připojenou k počítači, lze zadat čárový kód ručně – buď rovnou vypsáním do pole "EAN" nebo přes dialogové okno po stisku kláves "Ctrl+F10" nebo "Ctrl + Shift + B", příp. kláves, které jste si nastavili v úvodním nastavení.

Čtečku čárových kódů lze používat i při sestavování balení v záložce "Další specifikace". V tom případě musíte kurzorem vždy stát na poli "EAN" patřičného řádku.

Doklady

Čárové kódy jdou používat ve skladových dokladech, vydaných fakturách, přijatých fakturách a k pokladních dokladech. Otevřete doklad, do kterého chcete přidat položky z ceníku. Doklad musí mít vyplněny všechny povinné údaje. Nyní sejměte čárový kód zboží, které chcete přidat na doklad – tím se objeví nová položka dokladu, která obsahuje údaje z ceníku – nákupní, příp. prodejní cenu. Tímto způsobem uložíte množství v počtu 1 MJ. Kolikrát kliknete na čárový kód, tolik MJ se uloží.Pro rychlejší pořízení většího množství MJ použijte klávesu F10. Tím se otevře dialog, kde vyplníte množství, potvrdíte a načtete (příp. ručně vyplníte) čárový kód.

Potvrzením tohoto dialogu tlačítkem "OK" se objeví nová položka dokladu, která obsahuje údaje z ceníku – nákupní, příp. prodejní cenu a vámi zadané množství.

Pokud potřebujete upravit nákupní, příp. prodejní cenu, můžete čtečku čárového kódu stejným způsobem použít i při otevření formuláře pro novou položku, kde můžete ceny rovnou upravit.

Poznámka: Pokud se při práci se čtečkou zobrazí chybový či informační dialog, jsou načtené kódy do uzavření dialogu ignorovány.

Problémy a jejich řešení

Chybné načítání číslic čárového kódu

Pokud používáte jinou klávesnici než českou nebo anglickou, můžete po načtení čárového kódu dostávat místo číslic jiné znaky, což je právě způsobeno jiným rozložením znaků na vaší klávesnici. K vyřešení tohoto problému nastavte čtečku tak, aby posílala číslice přes numerickou část klávesnice. (Pro čtečku Metrologic v manuálu MetroSelect Single-Line Configuration Guide je tato volba na stránce 60 a jmenuje se Send numbers as Keypad Data.)

Schází první znaky z čárového kódu

Ve velmi ojedinělých případech se může stát, že se první znaky čárového kódu ztratí. Příčinou je poslání dat čtečkou dříve, než program stihne otevřít vstupní dialog pro zachycení čárového kódu. V tomto případě je zapotřebí nastavit čtečce větší prodlevu mezi posíláním jednotlivých znaků. (Pro čtečku Metrologic v manuálu MetroSelect Single-Line Configuration Guide je tato volba na stránce 31 a jmenuje se Data Transmission Delay.)

Našli jste odpověď?