Následující návod popisuje napojení ABRA Flexi na fiskální pokladny ELCOM.


Ovladač USB portu pokladny

Ovladač USB portu zpřístupní připojenou pokladnu Euro-50 Mini jakoby byla připojena sériovým portem, např. COM3 (Windows) nebo /dev/ttyS0 (Linux).

V případě Windows si z webu společnosti ELCOM stáhnete balíček ovladače a budete při jeho instalaci postupovat dle návodu v souboru citaj ma.txt, který je v balíčku obsažen.
Po dokončení instalace a připojení pokladny byste měli vidět ve Správci zařízení v části stromu Porty (COM a LPT) zařízení Euro-50 Mini Communications Port a označením konkrétního přiděleného portu.

V případě Linuxu se může konkrétní název zařízení velmi lišit, ale téměř vždy by měl

začínat na tty. Po připojení zařízení by se měl zobrazit ve výstupu příkazu:

dmesg | grep tty

Pravděpodobně bude zapotřebí přidat uživateli právo čtení / zápisu do souboru daného zařízení. Obvykle se to řeší členstvím ve speciální skupině (např. uucp).

Komunikace se zařízením

Aplikačním protokolem

Jedná se o nový, a současně jediný podporovaný, způsob napojení na fiskální pokladny ELCOM. Nevyžaduje instalaci komunikačních knihoven, napojení je platformě nezávislé (lze realizovat z libovolného operačního systému). Komunikační protokol je implementovaný přímo ve ABRA Flexi.

Euro2A

Pro kontrolu správného nastavení komunikace počítače a pokladny, nastavení daní a dalších dat můžete použít program Euro2A. Z webu společnosti ELCOM si stáhnete balíček programu. V balíčku jsou obsaženy dvě verze, rozbalte si soubor Euro2A_ver6_00_SKf.exe s novější verzí 6.00 a program nainstalujte.

Pomocí programu je možné zkontrolovat, zda je pokladna k počítači připojená a na jakém portu, a především je programem potřeba nastavit používané sazby DPH. Program je vybaven rozsáhlou nápovědou.

Konfigurační soubor pos.xml

Pro nastavení parametrů komunikace aplikace ABRA Flexi s pokladnou je potřeba soubor pos.xml. Ten má pro aplikační protokol následující podobu:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<settings>
<!-- Port na kterem je pokladna dostupna -->
<cashRegisterPort>COM7</cashRegisterPort>
<!-- Treninkovy rezim (nepovinne, vychozi je "false") -->
<cashRegisterTest>false</cashRegisterTest>
</settings>

Upozornění: Nesmí být uvedena volba cashRegisterType, která aktivuje původní způsob napojení komunikační knihovnou.

V případě, kdy v konfiguračním souboru nejsou uvedeny nepovinné parametry, použijí se výchozí hodnoty. Používáte-li pos.xml již např. pro platební terminál, přidejte do existujícího souboru výše uvedené parametry.

Soubor pos.xml je potřeba umístit do adresáře (variantu zvolte dle používané verze Windows):

%SystemDrive%\Program Files (x86)\Common Files\WinStrom\

%SystemDrive%\Program Files\Common Files\WinStrom\

Zápis souboru do tohoto adresáře bude velmi pravděpodobně vyžadovat práva správce.

Máte-li během aktualizace souboru pos.xml spuštěnou aplikaci Flexi, pak pro načtení aktualizované konfigurace stačí zavřít a otevřít okno prodejní kasy.

Nastavení pos.xml pro komunikační knihovnu Elcom

Pro úplnost ještě uvádíme podobu pos.xml pro původní způsob napojení:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<settings>
<!-- Port na kterem je pokladna dostupna -->
<cashRegisterPort>COM7</cashRegisterPort>
<!-- Typ pokladny, obvykle je uveden na stitku na zadni strane zarizeni -->
<cashRegisterType>Euro-50TE Mini</cashRegisterType>
<!-- Cislo pokladny (nepovinne, vychozi je "1") -->
<cashRegisterNumber>1</cashRegisterNumber>
<!-- Rezim fiskalni pokladny (nepovinne, vychozi je "true") -->
<cashRegisterFiscal>true</cashRegisterFiscal>
<!-- Stat (nepovinne, vychozi je "CZ") -->
<cashRegisterCountry>SK</cashRegisterCountry>
<!-- Treninkovy rezim (nepovinne, vychozi je "false") -->
<cashRegisterTest>false</cashRegisterTest>
</settings>

Nastavení v ABRA Flexi

Funkčnost prodejní kasy je rozšiřujícím modulem, který je potřeba zakoupit. Po zpřístupnění funkce je potřeba v hlavní nabídce Prodej – Typy dokladů zvolit položku Seznam prodejních kas. Zobrazí se seznam prodejních kas, ve kterém zvolíte nebo vytvoříte záznam fiskální pokladny a otevřete jej pro úpravy. Na záložce Správa zaškrtněte příznak Použít registrační pokladnu a záznam uložte. Následně by pokladna měla být připravena pro prodej.

Správné nastavení napojení lze ověřit službou Test komunikace – fiskální kasa v modulu Prodejní kasa.

Našli jste odpověď?