Nákup-nabídka

Modul slouží k evidenci všech potřebných údajů pro realizaci nákupu zboží, materiálu a služeb tak, jak je to popsáno v postranní navigaci u modulu "Nákup".
V této nabídce je dostupná volba:

Přijaté faktury

Bližší informace se dočtete v kapitole "Ovládání programu" pod názvem "Postranní navigace a pracovní plocha" ve volbě "Nákup-postranní navigace" v odstavci "Přijaté faktury".

Přehledy položek dokladů

Bližší informace se dočtete v kapitole "Ovládání programu" pod názvem "Postranní navigace a pracovní plocha" ve volbě "Nákup-pracovní plocha-hlavní" v odstavci "Přehledy položek dokladů".

Příkaz k úhradě

Bližší informace se dočtete v kapitole "Ovládání programu" pod názvem "Postranní navigace a pracovní plocha" ve volbě "Nákup-postranní navigace" v odstavci "Příkaz k úhradě".

Vydané poptávky

Bližší informace se dočtete v kapitole "Ovládání programu" pod názvem "Postranní navigace a pracovní plocha" ve volbě "Nákup-pracovní plocha-hlavní" v odstavci "Vydané poptávky".

Přijaté nabídky

Bližší informace se dočtete v kapitole "Ovládání programu" pod názvem "Postranní navigace a pracovní plocha" ve volbě "Nákup-pracovní plocha-hlavní" v odstavci "Přijaté nabídky".

Vydané objednávky

Bližší informace se dočtete v kapitole "Ovládání programu" pod názvem "Postranní navigace a pracovní plocha" ve volbě "Nákup-postranní navigace" v odstavci "Vydané objednávky".

Typy dokladů

Bližší informace se dočtete v kapitole "Ovládání programu" pod názvem "Postranní navigace a pracovní plocha" ve volbě "Nákup-pracovní plocha-pod čarou" v odstavci "Typy dokladů".

Předpisy zaúčtování

Bližší informace se dočtete v kapitole "Ovládání programu" pod názvem "Postranní navigace a pracovní plocha" ve volbě "Nákup-pracovní plocha-pod čarou" v odstavci "Předpisy zaúčtování".

Dokladové řady

Bližší informace se dočtete v kapitole "Ovládání programu" pod názvem "Postranní navigace a pracovní plocha" ve volbě "Nákup-pracovní plocha-pod čarou" v odstavci "Dokladové řady".

Našli jste odpověď?