Klávesové zkratky

Klávesová zkratka je stisk jedné nebo současně dvou kláves, po kterém program vykoná určitou činnost. Znalost těchto kláves vám u opakujících se činností ušetří čas, který je nutný pro přesun ruky z klávesnice na myš.

Program využívá i řadu dalších klávesových zkratek ALT+.., které se liší v závislosti na použitém operačním systému. Pokud je chcete používat, zjistíte je sami pokud se myší postavíte na tlačítko. V zobrazené bublině máte nejen název tlačítka, ale i horkou klávesu, např. . Rovněž po stisku klávesy ALT se zobrazí podtržená písmena, která v kombinaci s klávesou ALT lze použít.

  • Seznam klávesových zkratek:

Enter

V editačním okně (vyplnění nebo změna v záznamu) – posun na následující pole.Na tlačítku – potvrzení tlačítka.V nápovědě (je možno vyvolat pomocí klávesy ALT+F1) v záložce "Vyhledávání" – potvrzení výběru

Shift-šipka dolů

V editační okno (vyplnění nebo změna v záznamu) – posun na následující pole.

Tab

V editační okno (vyplnění nebo změna v záznamu) – posun na následující pole

Shift-Tab

V editační okno (vyplnění nebo změna v záznamu) – posun na předchozí pole

Shift-šipka nahoru

V editační okno (vyplnění nebo změna v záznamu) – posun na předchozí pole

Ctrl+PageUp

Na názvu jakékoli záložky – přesun vpravo na další záložku

Ctrl+PageDown

Na názvu jakékoli záložky – přesun vlevo na další záložku

Šipka vpravo

Na názvu záložky uvnitř formuláře – přesun vpravo na další záložku

Šipka vlevo

Na názvu záložky uvnitř formuláře – přesun vlevo na další záložku

mezerník

Změna prvku Zaškrtnuto/Nezaškrtnuto

ALT+F1

Nápověda programu

F2

Nad výběrovým seznamem otevře dialog číselníku se seznamem hodnot na výběr, příp. doplnění (Ceník, Adresy firem, Účtový rozvrh atd.)

Ctrl-Home

Na řádce tabulky – přesun na první záznam v tabulkovém pohledu

Ctrl-End

Na řádce tabulky – přesun na poslední záznam v tabulkovém pohledu

Esc

Zavře formulář

  • Pro snadnější vyplňování data jsou přidány funkce pro rychlé nastavení aktuálního data a pro jeho posunutí o den/dny, případně o měsíc/měsíce.

F3

nastaví aktuální datum (pokud je tento datum správně nastaven ve vašem PC)

F2

otevře okénko pro výběr

Šipka nahoru

posune zobrazený datum o jeden den (+1)

Šipka dolů

posune zobrazený datum o jeden den (-1)

Page Up

posune zobrazený datum o jeden měsíc (+1)

Page Down

posunutí zobrazený datum o jeden měsíc (-1)

Našli jste odpověď?