Peníze – Přehledy položek dokladů

Přehledy položek dokladů obsahují tyto formuláře:

__________________________________________________________________

Položky pokladních dokladů

Peníze – Přehledy položek dokladů – Položky pokladních dokladů

Název

Název položky pokladního dokladu.

Sazba DPH

Typ sazby DPH.

Sekce Cena celkem

Základ (Kč)

Základní cena bez DPH v tuzemské měně.

DPH (Kč)

Částka DPH v tuzemské měně.

Celkem (Kč)

Základní cena + DPH.V tomto poli se zobrazí cena za položku celkem v tuzemské měně.

Základ (měna)

Základní cena bez DPH v cizí měně.

DPH (měna)

Částka DPH v cizí měně.

Celkem (měna)

Pokud je doklad v cizí měně, tj. cena za MJ je uvedena také v cizí měně, zobrazí se v tomto poli cena za položku celkem v cizí měně.

Předpis zaúčtování

Usnadňuje účtování jednotlivých dokladů.

Sekce Účet …

Má Dáti základu

Přírůstky z ceny základu na účtu strany Má dáti.

Dal základu

Úbytky z ceny základu na účtu strany Dal.

Má dáti DPH

Přírůstky z DPH z účtu strany Má dáti.

Dal DPH

Úbytky z DPH z účtu strany Dal.

Řádky DPH

Slouží pro výběr řádků DPH mající vazbu na přiznání k DPH.

Datum zaúčtování

Datum uskutečnění účetního případu.

Kopírovat z dokladu

V případě, že příznak odškrtnete, můžete u příslušného účtu, střediska a zakázky zadat odlišné hodnoty než v hlavičce dokladu.

Středisko

Nabízejí se střediska evidovaná v menu Nástroje – Číselníky – Střediska, bez nich se žádný doklad nezaúčtuje.

Činnost

Toto pole se automaticky vyplní a v případě potřeby lze z rolovacího seznamu zvolit jinou činnost.

Zakázka

Zvolte zakázku; nabízejí se zakázky z menu Prodej – Zakázky.

Poznámka

Bližší poznámka.

Štítky

Štítky – ke konkrétní položce pokladního dokladu můžete připojit různé štítky; pomocí tlačítka Připojit se zobrazí tabulka pro výběr štítků; z levé tabulky Dostupné štítky přesuňte pomocí šipky štítky, které chcete k dané smlouvě přiřadit, do pravé tabulky Vybrané štítky, a výběr potvrďte tlačítkem OK; pokud potřebujete přidat štítek, který dosud nemáte v levé tabulce Dostupné štítky, použijte tlačítko Správa štítků; otevře se číselník štítků (menu Nástroje – Číselníky – Štítky), ve kterém můžete požadovaný štítek přidat.

__________________________________________________________________

Položky bankovních dokladů

Peníze – Přehledy položek dokladů – Položky bankovních dokladů

Název

Název položky bankovního dokladu.

Sazba DPH

Typ sazby DPH.

Sekce Cena celkem

Základ (Kč)

Základní cena bez DPH v tuzemské měně.

DPH (Kč)

Částka DPH v tuzemské měně.

Celkem (Kč)

Základní cena + DPH.V tomto poli se zobrazí cena za položku celkem v tuzemské měně.

Základ (měna)

Základní cena bez DPH v cizí měně.

DPH (měna)

Částka DPH v cizí měně.

Celkem (měna)

Pokud je doklad v cizí měně, tj. cena za MJ je uvedena také v cizí měně, zobrazí se v tomto poli cena za položku celkem v cizí měně.

Předpis zaúčtování

Usnadňuje účtování jednotlivých dokladů.

Sekce Účet …

Má Dáti základu

Přírůstky z ceny základu na účtu strany Má dáti.

Dal základu

Úbytky z ceny základu na účtu strany Dal.

Má dáti DPH

Přírůstky z DPH z účtu strany Má dáti.

Dal DPH

Úbytky z DPH z účtu strany Dal.

Řádky DPH

Slouží pro výběr řádků DPH mající vazbu na přiznání k DPH.

Datum zaúčtování

Datum uskutečnění účetního případu.

Kopírovat z dokladu

V případě, že příznak odškrtnete, můžete u příslušného účtu, střediska a zakázky zadat odlišné hodnoty než v hlavičce dokladu.

Středisko

Nabízejí se střediska evidovaná v menu Nástroje – Číselníky – Střediska, bez nich se žádný doklad nezaúčtuje.

Činnost

Toto pole se automaticky vyplní a v případě potřeby lze z rolovacího seznamu zvolit jinou činnost.

Zakázka

Zvolte zakázku; nabízejí se zakázky z menu Prodej – Zakázky.

Poznámka

Bližší poznámka.

Štítky

Štítky – ke konkrétní položce bankovního dokladu můžete připojit různé štítky; pomocí tlačítka Připojit se zobrazí tabulka pro výběr štítků; z levé tabulky Dostupné štítky přesuňte pomocí šipky štítky, které chcete k dané smlouvě přiřadit, do pravé tabulky Vybrané štítky, a výběr potvrďte tlačítkem OK; pokud potřebujete přidat štítek, který dosud nemáte v levé tabulce Dostupné štítky, použijte tlačítko Správa štítků; otevře se číselník štítků (menu Nástroje – Číselníky – Štítky), ve kterém můžete požadovaný štítek přidat.

Našli jste odpověď?