Účetní analýza zakázky

Účetní analýza zakázky je jiným pohledem na účetní data. Slouží uživatelům, kteří využívají zakázkové hospodaření. Účetní analýza zakázky přehledně seskupí data k jednotlivým zakázkám.

Definice výběru v účetní analýze zakázek

Účetní analýzu zakázky naleznete na pracovní ploše modulu „Účetnictví“ v seznamu "Účetní výstupy". Po kliknutí na položku "Účetní analýza zakázky" se zobrazí „Průvodce tvorby účetní analýzy zakázky“, kde je možné specifikovat výběr pro analýzu.

Datum účtování od-do

Požadovaná data účtování můžete vyplnit ručně nebo vybrat pomocí tlačítka "kalendáře"

Vybrané zakázky

Zde můžete pomocí výběru v seznamu zvolit zakázky, kterých se má analýza týkat.

Výběr typu „Seznam“

Při definici výběrové podmínky účetních výstupů je standardně použit "Seznam". Po stisku tlačítka "Výběr" je zobrazen dialog, kde v levé části seznamu jsou k dispozici všechny dostupné hodnoty. Dvojklikem nebo pomocí šipek přesouváte hodnoty do pravé části. Potvrzením tlačítka "OK" se dialog uzavře a hodnoty jsou přeneseny do náhledu podmínky. Výsledný filtr obsahuje záznamy, které splňují některou z podmínek seznamu. Tlačítky "šipek" můžete přesunout všechny hodnoty z levé části do pravé a naopak.

Vybraná střediska

Zde můžete vybrat střediska, kterých se má analýza zakázky týkat.

Činnosti

Zde můžete vybrat činnosti, kterých se má analýza zakázky týkat.

Dialog pro tisk

Dialog pro tisk obsahuje následující prvky:

  • Jazyk reportu

  • Přístupné sestavy

  • Tisknout

Rozšířená verze tiskových sestav

Tisknout vodící čáry

Náhled

Tisk

Pdf

Odeslat

Export do XLS

Podrobnější informace o tiscích naleznete na stránce nápovědy Tisky.

Našli jste odpověď?