Výkaz hospodaření za měsíc

Výkaz hospodaření za měsíc obsahuje přehled nákladových a výnosových účtů souhrnně za požadované období, naleznete ho v seznamu účetních výstupů modulu Účetnictví.

Tvorba výkazu hospodaření za měsíc

Po kliknutí na volbu „Výkaz hospodaření za měsíc“ se otevře průvodce, ve kterém zvolíte parametry zobrazení soupisu.

Účetní období

Zvolte pomocí rozbalovacího seznamu.

Účty

Vyberte měsíc, za který chcete výkaz

Vyberte pomocí rozbalovacího seznamu.

Pomocí tlačítka "Výběr", můžete zadat účty, případně jejich rozsah, oddělené čárkou.

Pokud chcete doplnit další specifikace pokračujte tlačítkem "Další", pokud si přejete průvodce dokončit, stiskněte tlačítko "Dokončit".

Zde můžete vybrat střediska, měny, činnosti, kterých se má soupis aktiv a pasiv týkat.

Vybraná střediska

Činnosti

Měny

Průvodce ukončíte stisknutím tlačítka "Dokončit"

.

Výběr typu „Seznam“

Při definici výběrové podmínky účetních výstupů je standardně použit "Seznam". Po stisku tlačítka "Výběr" je zobrazen dialog, kde v levé části seznamu jsou k dispozici všechny dostupné hodnoty. Dvojklikem nebo pomocí šipek přesouváte hodnoty do pravé části. Potvrzením tlačítka "OK" se dialog uzavře a hodnoty jsou přeneseny do náhledu podmínky. Výsledný filtr obsahuje záznamy, které splňují některou z podmínek seznamu. Tlačítky "šipek" můžete přesunout všechny hodnoty z levé části do pravé a naopak.

Dialog pro tisk

Dialog pro tisk obsahuje následující prvky:

  • Jazyk reportu

  • Přístupné sestavy

  • Tisknout

Rozšířená verze tiskových sestav

Tisknout vodící čáry

Náhled

Tisk

Pdf

Odeslat

Export do XLS

Podrobnější informace o tiscích naleznete na stránce nápovědy Tisky.

Našli jste odpověď?