V článku PHP načtení dat z Flexi jsme si ukázali, jak načíst data z ABRA Flexi. Základem úspěchu při načítání dat je správně sestavené URL.

URL pro získání dat z ABRA Flexi se skládá z adresy serveru, portu a identifikátoru firmy.

https://server:port/c/identifikátor_firmy např. https://demo.flexibee.eu:5434/c/demo

Dále se za identifikátor firmy doplňuje evidence, ze které budete chtít data načítat, formát, ve kterém je ABRA Flexi poskytne a případné další parametry.

server:port/c/identifikátor_firmy/evidence.xml?detail=full např. demo.flexibee.eu:5434/c/demo/adresar.xml?detail=full

Seznam dostupných evidencí je dostupný na adrese:

server:port/c/identifikátor_firmy/evidence-list např. demo.flexibee.eu:5434/c/demo/evidence-list

Výstupní formáty

Flexi podporuje několik výstupních formátů.

1. XML

 • Nejčastější formát pokud potřebuji vidět strukturovaná data.

 • Náročný na datové přenosy.

 • Data v tomto formátu získáte tak, že za evidenci doplníte .xml.

demo.flexibee.eu/c/demo/adresar.xml

2. JSON

 • Nejčastěji používaný formát všech napojení na ABRA Flexi.

 • Lidským okem nečitelný ale datově méně náročný než XML.

 • Stačí za evidenci doplnit .json.

demo.flexibee.eu/c/demo/adresar.json

3. CSV

 • Pokud je potřeba získat data pro zpracování v některé ze starších aplikací, je možné z ABRA Flexi získat data ve formátu CSV.

 • Když za evidenci doplníte .csv, budou data uložena v tomto formátu.

 • Ovšem pozor. CSV oproti XML a JSON neumí vypsat vnořené kolekce (například položky faktur společně s fakturou).

 • U tohoto formátu je také možné parametrem encoding vynutit kódování výstupního souboru.

demo.flexibee.eu/c/demo/adresar.csv demo.flexibee.eu/c/demo/adresar.csv?encoding=iso-8859-2

4. XLS a XLSX

 • I Excel je podporovaným výstupním formátem. Má ale stejná omezení jako CSV.

demo.flexibee.eu/c/demo/adresar.xls demo.flexibee.eu/c/demo/adresar.xslx

5. PDF

 • Z Flexi je možné přes API získat i tiskové sestavy ve formátu PDF.

 • U tohoto výstupního formátu je možné parametrem ovlivnit, kterou tiskovou sestavu má ABRA Flexi vrátit, v jakém ji má vrátit jazyce a zda ji má podepsat.

 • Pro výběr tiskové sestavy se používá parametr report-name a pro výběr jazyka se používá parametr report-lang.

 • Podpis PDF se vynucuje pomocí parametru report-sign.

demo.flexibee.eu/c/demo/adresar.pdf demo.flexibee.eu/c/demo/adresar.pdf?report-name=obalkaDL demo.flexibee.eu/c/demo/adresar.pdf?report-lang=en

6. ISDOC

 • Formát isdoc je použitelný jen u vydaných faktur.

 • Pokud za evidenci doplníte .isdoc získáte z ABRA Flexi ISDOC s fakturou.

http://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-vydana.isdoc

7. DBF, vCard, iCalendar a EDI

 • Zbývající formáty jsou již použitelném méně a jen na některých evidencích.

 • vCard a iCalendar nemají na některých evidencích smysl, protože tyto evidence neobsahují data, která by se vyexportovala.

 • Formát DBF je již dnes nahrazen jinými formáty.

 • Ale i tak je možné z ABRA Flexi pře REST-API získat data v těchto formátech.

 • Jediný formát, který má smysluplné využití například kvůli obchodním řetězcům, je EDI. Tento formát ovšem podporují jen některé evidence (faktury vydané, výdejky a objednávky vydané). Importovat data ve formátu EDI je možné jen u objednávek přijatých.

http://demo.flexibee.eu/c/demo/adresar.dbf demo.flexibee.eu/c/demo/adresar.vcf demo.flexibee.eu/c/demo/udalost.ical demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-vydana/836.edi

Zdroj:
ABRA Flexi API Dokumentace

Našli jste odpověď?