Při ukládání dat je prováděna validace. Chyby mohou být tří typu:

  • chyba: záznam kvůli této chybě nejde uložit a operace byla zrušena
  • varování: při ukládání se objevil problém, ale záznam byl uložen.
  • informace: doplňující informace pro uživatele. Záznam byl uložen.

Ukázka chyby při ukládání:

<winstrom version="1.0">    
<success>true</success>
<result>
<id>105</id>
<warnings>
<warning for="radekDph">Záznam nemá vyplněn řádek DPH a proto nebude doklad zaúčtován.</warning>
</warnings>
<infos>
<info> Došlo k automatickému výběru výrobního čísla.</info> </infos>
</result>
<result>
<id>103</id>
</result>
</winstrom>

Pokud aplikace narazí na chybu, je zpracování okamžitě ukončeno. U varování a informací je proveden kompletní import a následně jsou vráceny všechny chybové stavy. Pokud chcete, aby i v případě varování nedošlo k uložení dat, přidejte do URL parametr: „?fail-on-warning=true„.

Pokud chcete zvalidovat záznam a nechcete jej při tom ukládat (tzv. dry-run), přidejte do URL parametr „?dry-run=true„.

Našli jste odpověď?