ABRA Flexi umožňuje částečné aktualizace záznamů (změny hodnot). Při aktualizaci záznamů uveďte jen takové atributy, které chcete změnit. Pokud uvedete prázdný atribut, dojde ke smazání hodnoty atributu.

<winstrom version="1.0">  <cenik id="123">   <nazevA>Nový název</nazevA> <!-- změněná hodnota -->   <ean></ean> <!-- smazaná hodnota -->  </cenik> </winstrom>

Mazání položek

Většina záznamů může obsahovat položky (např. faktura). Tyto položky je možné přidávat a mazat. Pokud u položky není uveden identifikátor, je určující její pořadí. Doporučujeme i u položek uvádět externí identifikátor, protože na položku mohou být navázány další informace (např. z jakého skladu bylo zboží vydáno). Pokud dojde k řízení položek jen podle pořadí a dojde k vložení záznamu na začátek, hodnoty budou přepsány, ale navázané informace zůstanou u původních záznamů. Tento postup tedy není vhodný při aktualizacích.

Aktualizace všech položek

Pokud při aktualizaci položek není uveden identifikátor, dojde vždy k přidání záznamů. Pokud chcete seznam záznamů nahradit a smazat tak všechny položky, které nejsou při aktualizaci uvedeny, použijte atribut removeAll="true":

<winstrom version="1.0">  <faktura-vydana id="123">   <polozkyFaktury removeAll="true">    <faktura-vydana-polozka>     <id>14</id>     ⋮    </faktura-vydana-polozka>   </polozkyFaktury>  </faktura-vydana> </winstrom>

V tomto případě platí, že všechny položky, které nejsou v seznamu uvedeny, budou smazány. Ty položky, které uvedeny jsou budou aktualizovány/založeny.

Ten samý požadavek přepsaný do JSON formátu by vypadal takto:

{  "winstrom": {    "@version": "1.0",    "faktura-vydana": [{     "id": "123",     "polozkyFaktury@removeAll": "true",     "polozkyFaktury": [{      "id": "14",      ⋮     }]    }]  } }

Pro přímé mazání vybraných položek lze použít atribut action="delete" viz Provádění akcí.

Mezi položkami mohou existovat vnitřní závislosti a tak při aktualizaci může dojít ke změně položky, která není explicitně modifikována.

Na podobném principu jako aktualizace položek funguje i aktualizace štítků.

Našli jste odpověď?