Odběratel – fyzická nebo právnická osoba odebírající od dodavatele služby, zboží apod.


Dodavatel – fyzická nebo právnická osoba poskytující odběrateli služby, zboží apod.

Odběratelské a dodavatelské smlouvy slouží k automatické fakturaci v pravidelných, popř. i nepravidelných intervalech na základě využívání nebo poskytování služeb.

V rámci odběratelských smluv jste dodavateli vy a generujete faktury svým odběratelům dle definovaných smluv, jedná se tedy o vydané faktury. Na jejich základě vám zákazník pošle platbu za poskytnutou službu či zboží.

U dodavatelských smluv jste odběrateli vy a se svými dodavateli máte smlouvu na službu (zboží), za kterou platíte určitou finanční částku. Na tomto základě vám dodavatelé posílají faktury (z vašeho pohledu se jedná o přijaté faktury), nebo vám systém ABRA Flexi generuje faktury sám (např. když pravidelně každý měsíc platíte částku 1000 Kč za nějakou službu).

K evidenci odběratelských a dodavatelských smluv slouží formuláře Odběratelské smlouvy a Dodavatelské smlouvy v modulu Obchodní partneři.

__________________________________________________________________

Příklad

Na jednoduchém příkladu si prakticky ukážeme pravidelné měsíční fakturace předem:

Nejdříve vytvoříme typ smlouvy a nastavíme tato políčka:

Název

Poskytování ABRA Flexi

Kód

POSKYTOVÁNÍ

Vyplní se automaticky

Typ faktury

Zálohová

Zálohovy nedaňový doklad

Způsob fakturace

dopředu

Fakturovat dní předem

14

Je rozumné, aby tato hodnota byla větší než je splatnost faktur

Obrátkový den

1

Chceme doklady vystavovat vždy k prvnímu dni kal. měsíce

Nyní vytvoříme první smlouvu:

Typ smlouvy

Poskytování ABRA Flexi

Firma

Flexi Systems s.r.o.

Číslo smlouvy

1

Frekvence fakturace (měsíců)

1

0 = jednorázově

https://www.flexibee.eu/static/img/help/smlouva.png

A přidáme novou položku smlouvy:

Označení

FLEXIBEE

Název

Licence ABRA Flexi

Cena ručně

ano

Cena za MJ

1000

Typ ceny

bez DPH

Sazba DPH

základní

Nyní stiskneme tlačítko "Generuj faktury" a bude vytvořeno několik faktur.

Související

Našli jste odpověď?