ABRA Flexi standardně neobsahuje formulář pro Prohlášení poplatníka ani Žádost o roční zúčtování. Můžete si ale zjednodušit práci stažením uživatelského tlačítka.

Toto uživatelské tlačítko můžete nahrát do Flexi přes Nástroje - Import - Import XML. Poté vám přibyde v menu Zaměstnanci - Personalistika nové tlačítko "Prohlášení poplatníka".

Klikneme na nové uživatelské tlačítko a stáhne se nám soubor ve formátu csv. Ten otevřeme, můžeme libovolně vymazat zaměstnance, pro které prohlášení či žádost o roční zúčtování nechceme a uložíme jako formát xslx.

Poté otevřeme soubor s formulářem pro roční zúčtování nebo prohlášení poplatníka a vybereme jako zdroj dat soubor, který jsme uložili ve formátu xlsx.

V dialogovém okně zvolíme ANO:

Potvrdíme OK:

Nyní zvolíme Najít zdroj dat:

A vybereme jako zdroj dat soubor, který jsme uložili ve formátu xlsx.

Nyní v horní liště zvolíme záložku Korespondence - Dokončit a sloučit.

Zde můžeme vybrat, co se má stát s výsledným souborem, zda ho budeme ještě měnit, či zda jej chceme vytisknout či odeslat:

Následně se nám formulář předvyplní daty, která byla uvedena v excelovském souboru.

Našli jste odpověď?