V tomto článku si ukážeme, co vše je nutné mít nastaveno, abychom mohli ELDP vygenerovat a poté jeho samotnou generaci.

1) kód ELDP

2) Personalistika

3) Formulář pro ELDP

4) Časté dotazy

Kód ELDP

Kód ELDP je tvořen ze tří znaků. Kód lze sestavit následovně:

1.ZNAK KÓDU

0 - jeden pracovní poměr u zaměstnavatele

1 - druhý souběžný pracovní poměr u téhož zaměstnavatele

2 - třetí souběžný pracovní poměr u téhož zaměstnavatele

3 - dohoda o pracovní činnost

4 - dobrovolný pracovní pečovatelské služby

5 - nepravidelná výpomoc

6 - souběžná dohoda o pracovní činnost

7 - společník, jednatel, komanditista

8 - člen družstva

9 - domácký pracovník

A - čtvrtý souběžný pracovní poměr u téhož zaměstnavatele

B - pátý souběžný pracovní poměr u téhož zaměstnavatele

C - šestý souběžný pracovní poměr u téhož zaměstnavatele

D - třetí souběžná dohoda o pracovní činnosti u stejného zaměstnavatele

E - čtvrtá souběžná dohoda o pracovní činnosti u stejného zaměstnavatele

F - pátá souběžná dohoda o pracovní činnosti u stejného zaměstnavatele

2. ZNAK KÓDU

N - čerpání nemocenských dávek

R - čerpání podpory při ošetřování člena rodiny

M - peněžitá pomoc v mateřství

P - příjmy po skončení výdělečné činnosti

D - důchodový věk

V - výjimka - neplatné skončení pracovního poměru

+ - ani jeden z výše uvedených případů

3. ZNAK KÓDU

S - statutární zástupce obchodní společnosti

T - trest

+ - ani jeden z výše uvedených případů

Personalistika

Kód ELDP nyní musíme nastavit zaměstnanci v menu Zaměstnanci - Personalistika, pokud jsme tak již neučinili. Kód ELDP vyplníme na záložce Pracovní poměr:

Formulář pro ELDP

Když máme vše správně nastaveno, nalezneme formulář ELDP v menu Zaměstnanci - Tiskové výstupy - Pro OSSZ - ELDP. Zde vybereme zaškrtnutím v levém poli, o které zaměstnance se nám jedná:

Klikneme na tlačítko Další a a vybereme typ ELDP, kde zvolíme, zda pracovní poměr stále trvá či zda byl ukončen apod.:

Pokud podáváme opravný ELDP, vybereme některý z typů, který má před pomlčkou označení Opravný (podle toho se potom doplňuje kód typu ELDP). Rekonstruovaný většinou používají pouze orgány ČSSZ.

Pokud podáváme opravný ELDP, vyplníme také datum, ze kterého dne bylo řádné ELDP. Standardně je toto pole zašedivělé a žádné datum zde nevypisujeme.

Zbývá už jen vyplnit rok a formát, v jakém chceme výstup uložit a cílový soubor, kam se soubor následně uloží po stisku tlačítka Dokončit.

Časté dotazy

1) při generování ELDP se zobrazí hláška:

Tato hláška poukazuje na chybějící vyplnění bankovního spojení pro OSSZ. Bankovní spojení můžeme doplnit v nastavení firmy na záložce Adresa a bankovní spojení. Zde vybereme OSSZ, která musí mít v adresáři na záložce Bankovní spojení vyplněný bankovní účet:

2) v XML ELDP se objevuje tato chyba: Neuveden povinný údaj 'kód činnosti' (/eldp09/items/t1[0]/@cod).

Chyba znamená, že není vyplněný kód ELDP v personalistice, viz. kapitola Personalistika.

Našli jste odpověď?